Klient: 
PRO.MED.CS Praha a.s.

Práce: 
návrh printovej reklamy / nepoužitý

plagat